“DRecoschool”

“DRecoschool”

Qëllimi Projektit:  Të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm mjedisor nëpërmjet ngritjes së praktikave të mira të shkollave ekologjike në Bashkinë Durrës. Kohëzgjatja e projekteve: Qershor 2019 -Janar 2020 Vendodhja e Projektit: Durrës Aktivitetet kryesore: – Rekrutimi i të rinjve për shkollën verore“DRecoschool”

Read Full Article
Kontributi i Romëve dhe Egjiptianëve në Riciklimin e Mbetjeve

Kontributi i Romëve dhe Egjiptianëve në Riciklimin e Mbetjeve

Qëllimi Projektit:  Të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës së komunitetit rom dhe egjiptian që punon me riciklimin e mbetjeve në Bashkinë Vlorë. Kohëzgjatja e projekteve: Shkurt 2019 – Korrik 2019 Vendodhja e Projektit: Vlorë Aktivitetet kryesore: – Identifikimi i romëve/egjiptianëve që

Read Full Article
“Monitorimi alternativ i ndotjes nga zhurmat dhe gjelbërimit urban në Bashkinë Durrës”

“Monitorimi alternativ i ndotjes nga zhurmat dhe gjelbërimit urban në Bashkinë Durrës”

Qëllimi Projektit:  Të advokojë për ndikimin në politikat për Mushkritë e Gjelbërta të Bashkisë Durrës në nivel lokal përmes kryerjes së evidencës. Kohëzgjatja e projekteve: Janar 2019 -Mars 2021 Vendodhja e Projektit: Durrës Aktivitetet kryesore: – Një takim me partnerë të ndryshëm lokal

Read Full Article
Kompostimi i Mbetjeve në Prrenjas

Kompostimi i Mbetjeve në Prrenjas

Qëllimi Projektit:  Rritja e bashkëpunimit funksional midis EPER Center dhe Bashkisë Prrenjas për uljen e ndotjes nga mbetjet urbane nëpërmjet praktikave të mira të kompostimit. Kohëzgjatja e projekteve: Korrik 2018 – Nëntor 2018 Vendodhja e Projektit: Prrenjas Aktivitetet kryesore: – Realizimi i vizitave

Read Full Article
“Kolektorët Individual në Qytetin Tim”

“Kolektorët Individual në Qytetin Tim”

Qëllimi Projektit: Realizimi i prodhimeve mediatike për të drejtat e socio-ekonomike të kolektorëve rome dhe egjiptian që punojnë me riciklimin e mbetjeve. Kohëzgjatja e projekteve: Tetor 2014 – Shkurt 2015 Vendodhja e Projektit: Tiranë Aktivitetet kryesore: – Realizimi i kontakteve, përgatitja e aktorëve të përfshirë

Read Full Article
“Larg krimit mjedisor me besimin tek Policia e Shtetit”

“Larg krimit mjedisor me besimin tek Policia e Shtetit”

Qëllimi Projektit: Forcimi i rrjeteve të komunikimit e bashkëpunimit midis të rinjëve të qytetit të Tiranës dhe punonjësve të 6 Komisariateve të Policisë ne Tiranë në lidhje me krimin mjedisor që zhvillohet në zonat e tyre. Kohëzgjatja e projekteve: Nëntor 2014 deri

Read Full Article
“Puna e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Riciklimin e Mbetjeve”

“Puna e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Riciklimin e Mbetjeve”

Qëllimi Projektit: Fuqizimi ekonomik i kolektorëve rom dhe egjiptian që punojnë me riciklimin e mbetjeve në rajonet e Beratit Kohëzgjatja e projekteve: Korrik 2014 deri në Mars 2015 Vendodhja e Projektit: Berat Aktivitetet kryesore: – Ngritja e kapaciteteve të kolektorëve rom

Read Full Article
“Arti nëpërmjet Riciklimit”

“Arti nëpërmjet Riciklimit”

Qëllimi Projektit: Fuqizimi kapaciteteve krijuese tek të rinjtë e Tiranës për artin pamor nëpërmjet riciklimit. Kohëzgjatja e projekteve: Gusht 2014 – Qershor 2015 Vendodhja e Projektit: Tiranë Aktivitetet kryesore: – Realizimi i shkollës verore “Arti dhe Riciklimi” në qarkun e Tiranës; – Realizimi

Read Full Article
“Shkolla Ekologjike në Qytetin Tim”

“Shkolla Ekologjike në Qytetin Tim”

Qëllimi Projektit: Fuqizimi i bashkpunimit funksional midis EPER Center dhe Bashkisë së Beratit për ndërtimin e mekanizmave të qëndrueshëm për rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta në qytet nëpërmjet kopshteve ekologjike të shkollës. Kohëzgjatja e projekteve: Korrrik 2014 deri në Mars

Read Full Article
“Shkolla Jonë, e Pastër dhe e Shëndetshme”

“Shkolla Jonë, e Pastër dhe e Shëndetshme”

Qëllimi Projektit: Ndërtimi i mekanizmave të qëndrueshëm për ngritjen e fondeve në nivel shkolle nëpërmjet mbetjeve të riciklueshme. Kohëzgjatja e projekteve: Korrik 2012 deri në Qershor 2013 Vendodhja e Projektit: Tiranë Aktivitetet kryesore: – Realizimi i analizave mercologjike për mbetjet e

Read Full Article

donatorët / partnerët