“Monitorimi e vlerësimi i politikës së mbështetjes direkte të zhvillimit bujqësor në Qarkun e Fierit”

“Monitorimi e vlerësimi i politikës së mbështetjes direkte të zhvillimit bujqësor në Qarkun e Fierit”

  Qëllimi Projektit: Vlerësimi i efiçencës dhe efektivitetit të zbatimit të skemave mbështetëse për vitet 2007 – 2010 në qarkun e Fierit Kohëzgjatja e projekteve: Maj 2011 deri në Shkurt 2012 Vendodhja e Projektit: Fier Aktivitetet kryesore: – Vendosja e

Read Full Article
“Pjesmarrje Rinore tek Biznesi i Riciklimit”

“Pjesmarrje Rinore tek Biznesi i Riciklimit”

Qëllimi Projektit: Inkuraimin e inisiativave rinore tek biznesi i riciklimit të mbetjeve, nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së tyre. Kohëzgjatja e projekteve: Tetor 2010 deri në Prill 2014 Vendodhja e Projektit: Tiranë, Durrës Aktivitetet kryesore: – Rekrutimi i të rinjve dhe

Read Full Article
“Rinia aktive – Qyteti i shëndetshëm”

“Rinia aktive – Qyteti i shëndetshëm”

Qëllimi Projektit: Rritja e edukimit mjedisor dhe pjesmarrjes aktive të të rinjve në zhvillimin e një qyteti të shëndetshëm. Kohëzgjatja e projekteve: Tetor 2010 deri në Dhjetor 2010 Vendodhja e Projektit: Tiranë Aktivitetet kryesore: – Ngritja e kapacitetit të të rinjve për

Read Full Article

donatorët / partnerët