Alternativa mjedisore e HEC-eve të vegjël

Alternativa mjedisore e HEC-eve të vegjël

Studimi “Alternativa mjedisore_e_HEC-eve_të_vegjël” Pyetesori për alternativën mjedisore për Hec-et e vegjël

Read Full Article
Letër pozicionimi “Krimi mjedisor dhe policimi në komunitet”

Letër pozicionimi “Krimi mjedisor dhe policimi në komunitet”

LETËR POZICIONIMI “Krimi Mjedisor dhe Policimi në Komunitet”  

Read Full Article
Rezultatet e Anketimit “Sipërfaqet e Gjelbërta të Qytetit të Beratit”

Rezultatet e Anketimit “Sipërfaqet e Gjelbërta të Qytetit të Beratit”

Rezultatet e Anketës Sipërfaqet e Gjelbërta në Qytetin e Beratit Pyetësor për Sistemin e Gjelbërimit në Qytetin e Beratit

Read Full Article
Romet dhe Riciklimi i Mbetjeve ne Korce

Romet dhe Riciklimi i Mbetjeve ne Korce

Raport – Romet dhe Riciklimi i Mbetjeve ne Korce 

Read Full Article
Monitorimi e Vlerësimi i Politikës së Mbështetjes Direkte të Zhvillimit Bujqësor në Qarkun e Fierit

Monitorimi e Vlerësimi i Politikës së Mbështetjes Direkte të Zhvillimit Bujqësor në Qarkun e Fierit

Monitorimi e Vlerësimi i Politikës së Mbështetjes Direkte të Zhvillimit Bujqësor në Qarkun e Fierit

Read Full Article

donatorët / partnerët