“Monitorimi alternativ i ndotjes nga zhurmat dhe gjelbërimit urban në Bashkinë Durrës”

“Monitorimi alternativ i ndotjes nga zhurmat dhe gjelbërimit urban në Bashkinë Durrës”

Qëllimi Projektit:  Të advokojë për ndikimin në politikat për Mushkritë e Gjelbërta të Bashkisë Durrës në nivel lokal përmes kryerjes së evidencës. Kohëzgjatja e projekteve: Janar 2019 -Mars 2021 Vendodhja e Projektit: Durrës Aktivitetet kryesore: – Një takim me partnerë të ndryshëm lokal

Read Full Article

donatorët / partnerët