Thirrje për Intervistues

Thirrje për Intervistues

KONTRIBUTI I ROMËVE DHE EGJIPTIANËVE NË RICIKLIMIN E MBETJEVE në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Integrimin e Komunitetit Rom”, implementuar nga ANTTARC në bashkëpunim me AFCR dhe Unionin Amaro-Drom. Projekti financohet nga Bashkimi Europian. QËLLIMI I THIRRJES

Read Full Article
Thirrje për Ekspertë

Thirrje për Ekspertë

KONTRIBUTI I ROMËVE DHE EGJIPTIANËVE NË RICIKLIMIN E MBETJEVE në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Integrimin e Komunitetit Rom”, implementuar nga ANTTARC në bashkëpunim me AFCR dhe Unionin Amaro-Drom. Projekti financohet nga Bashkimi Europian. QËLLIMI I THIRRJES

Read Full Article
Prezantohet projekti “Monitorimi alternativë i cilësisë së ajërit, ndotjes nga zhurmat dhe gjelbërimit urban në Bashkinë Durrës”

Prezantohet projekti “Monitorimi alternativë i cilësisë së ajërit, ndotjes nga zhurmat dhe gjelbërimit urban në Bashkinë Durrës”

Qendra Mjedisore për Mbrojte, Edukim dhe Reahabilitim (EPER Center) dhe Shoqata Ecomjedisi Durrës, kanë prezantuar projektin “Monitorimi alternativë i cilësisë së ajërit, ndotjes nga zhurmat dhe gjelbërimit urban në Bashkinë Durrës”. Ky projekt, synon të avokojë për ndikimin në politikat

Read Full Article
Kontributi i Romëve dhe Egjiptianëve në Riciklimin e Mbetjeve

Kontributi i Romëve dhe Egjiptianëve në Riciklimin e Mbetjeve

Qëllimi Projektit:  Të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës së komunitetit rom dhe egjiptian që punon me riciklimin e mbetjeve në Bashkinë Vlorë. Kohëzgjatja e projekteve: Shkurt 2019 – Korrik 2019 Vendodhja e Projektit: Vlorë Aktivitetet kryesore: – Identifikimi i romëve/egjiptianëve që

Read Full Article

donatorët / partnerët