Realizohen sesionet informuese për riciklimin me kolektorët individual rom/egjiptian

Realizohen sesionet informuese për riciklimin me kolektorët individual rom/egjiptian

Nga data 13 deri në 18 Mars 2019, Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (EPER Cener) zhvilloi sesionet informuese “Puna e kolektorëve individual rom/egjiptian në riciklimin e mbetjeve” me kolektorët individual rom / egjiptian në Bashkinë Vlorë. Sesionet përfshin

Read Full Article

donatorët / partnerët