Realizohet shkolla verore “DRecoschool”

Realizohet shkolla verore “DRecoschool”

Nga datat 22-28 Korrik 2019, Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (EPER Center) realizoi shkollën verore “DRecoschool” në Bashkinë Durrës. Shkolla mblodhi bashkë 24 të rinj aktiv dhe të motivuar, nxënës nga shkollat e mesme të Bashkisë Durrës, të

Read Full Article
Komuniteti Rome/Egjiptian dhe Riciklimi i Mbetjeve në Vlorë

Komuniteti Rome/Egjiptian dhe Riciklimi i Mbetjeve në Vlorë

  RAPORT STUDIMI_Komuniteti RomEgjiptian dhe Riciklimi i Mbetjeve në Vlorë_EPER Center

Read Full Article

donatorët / partnerët