Gjendja e gjelbërimit urban në një lagje të Bashkisë Durrës

Gjendja e gjelbërimit urban në një lagje të Bashkisë Durrës

Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (EPER Center) ka realizuar monitorimin dhe llogaritjet e shërbimeve në ekosistem për lagjen nr.18 të Bashkisë së Durrësit, ku rezultojnë 1775 pemë të rreth 14 llojeve, që ofrojnë shërbime në ekosistem (çlirim O2,

Read Full Article
“Fuqizimi i të drejtave të punës së Romëve dhe Egjiptianëve në Riciklimin e Mbetjeve”

“Fuqizimi i të drejtave të punës së Romëve dhe Egjiptianëve në Riciklimin e Mbetjeve”

Qëllimi Projektit: Përmirësimi i shërbimeve publike në sektorin e mbetjeve nëpërmjet advokimit dhe bashkëpunimit me OSHC-të komunitare dhe grumbulluesit individual rom/egjiptian në nivel vendor.Kohëzgjatja e projekteve: Janar – Dhjetor 2021Vendodhja e Projektit: Tiranë, Elbasan, Korçë Aktivitetet kryesore: Realizimi i kontakteve, përgatitja e aktorëve të

Read Full Article

donatorët / partnerët