NË BALLKANIN PERËNDIMOR, JETOJMË BRENDA NJË REJE HELMUESE

NË BALLKANIN PERËNDIMOR, JETOJMË BRENDA NJË REJE HELMUESE

Ballkani Perëndimor ka nivelin më të keq të cilësisë së ajrit në Europë – duke shkaktuar 13,500 vdekje të parakohshme në rajon çdo vit. Efektet e dëmshme të termocentraleve të vjetëruara me qymyr të rajonit mund të ndjehen deri në

Read Full Article

Trip The Search engine optimization Influx To Achievement Right now

A prosperous business needs to ensure that its website is utilizing powerful strategies for search engine optimisation. This makes search engines like yahoo, like Yahoo and google, demonstrate your web site higher on the final results. Continue reading to learn

Read Full Article

Start Your Ascent To The Peak Using These SEO Tactics

When you don’t optimize your website for search engines like yahoo, it really is more unlikely that potential prospects will identify your site. Make certain your blog will get discovered by using the recommendations in this article. Search engine optimization

Read Full Article
Gjendja e gjelbërimit urban në një lagje të Bashkisë Durrës

Gjendja e gjelbërimit urban në një lagje të Bashkisë Durrës

Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (EPER Center) ka realizuar monitorimin dhe llogaritjet e shërbimeve në ekosistem për lagjen nr.18 të Bashkisë së Durrësit, ku rezultojnë 1775 pemë të rreth 14 llojeve, që ofrojnë shërbime në ekosistem (çlirim O2,

Read Full Article
“Fuqizimi i të drejtave të punës së Romëve dhe Egjiptianëve në Riciklimin e Mbetjeve”

“Fuqizimi i të drejtave të punës së Romëve dhe Egjiptianëve në Riciklimin e Mbetjeve”

Qëllimi Projektit: Përmirësimi i shërbimeve publike në sektorin e mbetjeve nëpërmjet advokimit dhe bashkëpunimit me OSHC-të komunitare dhe grumbulluesit individual rom/egjiptian në nivel vendor.Kohëzgjatja e projekteve: Janar – Dhjetor 2021Vendodhja e Projektit: Tiranë, Elbasan, Korçë Aktivitetet kryesore: Realizimi i kontakteve, përgatitja e aktorëve të

Read Full Article

donatorët / partnerët