“Fuqizimi i të drejtave të punës së Romëve dhe Egjiptianëve në Riciklimin e Mbetjeve”

January 5, 2021 03:57

Qëllimi Projektit: Përmirësimi i shërbimeve publike në sektorin e mbetjeve nëpërmjet advokimit dhe bashkëpunimit me OSHC-të komunitare dhe grumbulluesit individual rom/egjiptian në nivel vendor.
Kohëzgjatja e projekteve: Janar – Dhjetor 2021
Vendodhja e Projektit: Tiranë, Elbasan, Korçë

Aktivitetet kryesore:

  • Realizimi i kontakteve, përgatitja e aktorëve të përfshirë në projekt dhe identifikimi i romëve/egjiptianëve që punojnë me riciklimin e mbetjeve në Bashkitë: Tiranë, Elbasan dhe Korçë;
  • Realizimi i 3 sesioneve konsultatuese/informuese me grumbulluesit individual, në secilën prej bashkive të përfshira në projekt;
  • Realizimi i raporteve të studimit “Vlerësimi i punës së grumbulluesve individual në riciklimin e mbetjeve” në secilën prej 3 Bashkitë e përfshira në projekt;
  • Rregjistrimi i grumbulluesve individuale në riciklimin e mbetjeve në Tiranë, Elbasan dhe Korçë nëpërmjet bashkëpunimit OSHC komunitare – Bashki;
  • Realizimi i marveshjeve të biznesit midis grumbullesve rom/egjiptian që punijnë me mbetjet dhe bizneseve të riciklimit;
  • Realizimi i fushatës advokuese “Mbetje të riciklueshme me grumbulluesit rom/egjiptian”;
  • Realizimi i fushatës advokuese “Punësimi i romëve/egjiptianëve në shërbimet bashkiake”; A3.3 Realizimi i takimit final “Praktika të mira të përfshirjes të grumbullesve individual në menaxhimin e integruar të mbetjeve në nivel Bashkie” me aktorët lokal të 3 qarqeve/bashkive të përfshira në projekt.

Mbështetur financiarisht: Lëviz Albania, Një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.

January 5, 2021 03:57
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

donatorët / partnerët