Berati feston 5 Qershorin 2014, Ditën Botërore të Mjedisit

June 5, 2014 14:28

L1Në qytetin e Beratit u realizua festa e 5 qeshorit 2014, ditës botërore të mjedisit. Aktiviteti filloi me realizimin e mbjelljes së lulishtes përpara biblotekës së qytetit të Beratit nga ana e fëmijëve të klubeve ekologjike të shkollave 9 vjçare në qytetet. Nën sloganin “Arkitektura e Gjelbërt në Qytetin Tim” fëmijët e klubeve ekologjike realizuan mbjelljen e bimëve dekorative të prodhuara nga fidnaishtet e shkollave, si: abelia, hedera, verbana,tespi, evonimus etj. I gjithë ky proces u ndihmua nga vullnetarët e qendrës EPER dhe punetoret e ndërrmarrjes së gjelbërimit të Bashkisë Berat. Gjithashtu në frymën për të gjelbëruar qytetin e Beratit, fëmijët e klubeve ekologjike realizuan vizita në institucionet lokale dhe dhuruan vazo me lule për këto insitucione. I gjithë aktiviteti u shoqerua me një fushatë ndërgjegjësimi që fëmijet realizuan me qytetaret, ku mbrojtja e mjedisit nëpërmjet mbjelljes së luleve, shoqëroi të gjithë këtë aktivitet. Aktiviteti shërbeu për promovimin e fidanishteve të shkollave si një kontributore e rëndësishme e rritjes sëbiodiversitetit urban të qytetit të Beratit.

Festa e 5 qershorir 2014, ditës botërore të mjedisit, në qytetine Beratit u realizua nga Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim(EPER) dhe Bashkia Berat, në kuadër të projektit “Shkollat Ekologjike në Qytetin Tim”. Ky projekt është bërë i mundur nga një grant i REC në kuadër të programit SENiOR-A “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të ShoqeriseCivile në Shqipëri”. Ky program është financuar nga Qeveria Suedeze.

June 5, 2014 14:28

donatorët / partnerët