Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (Qendra EPER)

Adresa : Rr. Aleksandër Moisiu, Pall. 72/1, Ap. 3, Tiranë, Shqipëri
Tel/Fax: +355 (0) 42230252
Cel: +355672054788
e-mail: [email protected]